Dự án: Tìm hiểu về lịch sử các vua Hùng và ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Dự án: Tìm hiểu về lịch sử các vua Hùng và ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3

Dự án được xây dựng dựa trên ý tưởng môn học yêu thích của em là môn lịch sử, và trong 1 năm thì ngày quan trọng nhất về lịch sử 1000 năm văn hiến chính là ngày 10/3 âm lịch. nên em xây dựng dự án này mong muốn nhắc lại lịch sử hào hùng của ông cha ta thời dựng nước...