Tổng quan bài thi.

STTTÊN BÀITẬP TIN KẾT QUẢĐIỂM
1Bài 1Vehoa8
2Bài 2chaomung4
3Bài 3Dientich8

Bài 1 : (8.0 điểm)

Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch, để vẽ hình con rùa như hình dưới đây, trong đó có hình ngũ giác lớn có khích thước cạnh là 50, hình ngũ giác nhỏ có kích thước cạnh là 25

Bài 2 : (4.0 điểm)

Em hãy sử dụng chương trình Scratch, sử dụng cách chèn ảnh làm hình nền (tùy ý) cho bài tập sau:

Em hãy thiết lập một nhân vật đứng chào và nói “Chào các bạn đến với Hội thi tin học trẻ năm 2021” và hiện dòng chữ trên màn hình.

Bài 3 : (8.0 điểm)

Em hãy viết chương trình khi nhấn lá cờ nhân vật chính lần lượt yêu cầu nhập chiều dài vào biến nhớ sol, chiều rộng vào biến nhớ so2 như hình 1, hình 2 (chỉ nhập số tự nhiên nhỏ hơn 1000). Viết chương trình tính diện tích của hình chữ nhật, sau đó nhân vật chính thông báo trên màn hình kết quả như Hình 3. Sử dụng phần mềm Scratch để viết chương trình theo yêu cầu đề bài.

Hình ảnh đề chính thức