sản phẩm độc đáo và hữu ích mang tên “Bản đồ địa lý Việt Nam” dựa trên nền tảng Scratch. Đây là một sản phẩm đặc biệt được tạo ra để giúp bạn khám phá vẻ đẹp và kiến thức về địa lý Việt Nam một cách thú vị và sáng tạo.

“Bản đồ địa lý Việt Nam” là một ứng dụng trực quan và hấp dẫn, được phát triển trên môi trường lập trình Scratch, với mục tiêu chính là giáo dục và hỗ trợ học tập về địa lý. Sản phẩm này cung cấp một cách thức mới mẻ để tham quan và tìm hiểu về các địa danh, dãy núi, sông hồ và các vùng đất đa dạng tại quê hương đất nước Việt Nam.