Phần mềm Lịch sử lớp 4 là phần mềm giáo dục bám sát nội dung các bài học của sách giáo khoa lịch sử lớp 4, là ý tưởng của Đặng Quang Minh, Trần Thái Khanh, Nguyễn Đoàn Trúc Lâm, Nguyễn Đức Minh, Dương Tuấn Minh đến từ Hà Nội.

Đây là phần mềm giáo dục được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Scratch. Phần mềm bao gồm 26 bài học và 3 bài ôn tập theo chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 4 được minh họa bằng hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng hấp dẫn theo cách hiểu, cách nghĩ của học sinh. Từ đó giúp các học sinh tự học môn lịch sử ở nhà hoặc hỗ trợ việc học môn lịch sử trên lớp.

Bài 1+2: Buổi đầu dựng nước và giữ nước

Bài 3+4+5: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

Bài 6: Ôn tập

Bài 7+8: Buổi đầu độc lập

Bài 9+10+11 Nước Đại Việt thời Lý

Tham khảo thêm các bài khác