Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 100 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Tam giácTamgiac.sb325
 2Dãy sốdayso.sb325
 3Sách lập trìnhSachlaptrinh.sb325
4Diệt chuộtDietchuot.sb325

Câu 1: Tam giác (25 điểm)

Hình được tạo ra từ các hình tam giác, biết cạnh lớn là 150 point, chương trình yêu cầu người dùng nhập số tự nhiên N, với các giá trị 1,2,3.

Ví dụ: người dùng nhập với các giá trị của N

N=1N=2N=3

Câu 2: Dãy số(25 điểm)

Cho dãy số:1,2,5,10,17,26,37,50,…

Yêu cầu:

  • Nhập vào số tự nhiên N từ bàn phím.
  • Kiểm tra N có thuộc dãy số trên không, nếu có thuộc dãy số thì in dòng chữ ” N, thuộc dãy số”, nếu không thì in dòng chữ” N, không thuộc dãy số”.

Ví dụ:

N=26N=120

Câu 3: Sách lập trình (25 điểm)

Để chuẩn bị cho cuộc thi tin học trẻ năm học 2023 ở huyện Duy Xuyên. Ban tổ chức(BTC) mua quyển sách NÂNG CAO LẬP TRÌNH SCRATCH phát cho các bạn tham gia bồi dưỡng cuộc thi. Biết giá bán một quyển sách là 85000 đồng, vì BTC mua với số lượng nhiều nên nhà sách bán giảm giá với các điều kiện sau: nếu mua khoảng 50 quyển sách thì sẽ giảm 5% cho mỗi quyển sách, nếu mua khoảng 100 quyển sách sẽ giảm 10% cho mỗi quyển sách. Hãy đưa ra số tiền BTC mua sách , với số lượng sách được nhập từ bàn phím.

Yêu cầu: người dùng nhập số sách cần mua, mèo sẽ nói số tiền dựa trên chương trình giảm giá của nhà sách.

Câu 4: Diệt chuột(25 điểm)

Hiện nay ở các thôn của huyện Duy Xuyên, có nhiều hộ gia đình xuất hiện rất nhiều chuột, chuột hoạt động và gây hại chủ yếu vào ban đêm, chuột phá hoại mùa màng, các loại cây trồng và bãi đất…Em hãy là người hóa thân tiêu diệt chuột để giúp các hộ gia đình đỡ bớt gánh nặng lo âu về kinh tế.

Tạo trò hcoiw gồm 3 nhân vật trong đó có chuột( Mouse) đen và bạch, bầy chuột (goalie-a), sân khấu Bedroom.

Khi nhấn là cờ trò chơi bắt đầu.

  • Mỗi con chuột được sinh ra ngẫu nhiên trong khoảng thời gian 3 giây, được di chuyển khắp phòng.
  • Bẫy chuột di chuyển đến chuột, nếu bẫy chuột bắt được chuột thì chuột biến mất, nếu là chuột đen thì điểm công 1, chuột bạch thì điểm cộng 2.
  • Biến TIÊU DIỆT thể hiện số chuột bị bắt
  • Chương trình kết thúc khi thời gian đạt 40 giây, chương trình sẽ đưa ra số lượng chuột tiêu diệt.. Hoặc chuột được tiêu diệt 30 con( nếu số lượng TIÊU DIỆT là 30) thì chương trình xuất hiện dòng lệnh ” CHUỘT KHÔNG CÒN TRONG GIA ĐÌNH BẠN”