Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Xin chàoHello.sb33
 2Tỉ sốFifa.sb35
 3Tổng chữ sốSumdigit.sb36
4Quy luật dãy sốRulese.sb36

Câu 1: Xin chào

Viết chương trình nhập vào một xâu S là họ và tên của một bạn trong lớp. In ra màn hình dòng chữ ” Hello, S” ( không bao gồm dấu ngoặc kép)

ví dụ xâu S là ” Gia Bình” thì in ra là ” Hello, Gia Bình”

Dữ liệu:

một dòng ghi họ và tên ( độ dài không quá 100)

Kết quả:

in ra dòng chữ theo yêu cầu đề bài

Ví dụ:

Bàn phímKết quả
Gia BìnhHello, Gia Bình

Câu 2: Tỉ số

Trong một gải bóng đá phong trò, có 3 đội bóng đá A,B,C tham gia. các đội thi đấu với nhau theo vòng tròn một lượt tính điểm, với cách thức xếp trận và tính điểm dựa theo luật thường thấy ở các giải thi đấu lớn của FIFA

 • Trong giải này sẽ có 3 trận đấu: đội A đấu đội B, đội A đấu với đội C, đội B đấu với độ C
 • Ở mỗi trận đấu, đội ghi được nhiều bàn thắng hơn là đội chiến thắng, và đội đấy được công thêm 3 điểm trận, đội thua không được công điểm. Nếu hai đội ghi được số bàn thắng bằng nhau, hai đội được gọi là hòa nhau và mỗi đội được cộng thêm 1 điểm mỗi trận
 • Kết thúc ba trận đấu, đội dành được nhiều điểm hơn là đội chiến thắng

Kết quả các trận đấu như sau:

 • Trận giữa đội A – B có tỷ số x : y ( tức là đội A ghi được x bàn và đội B ghi được y bàn)
 • Trận giữa hai đội A – C có tỷ số r : s
 • Trận giữa đội B – C có tỷ số u : v

Biết rằng, sau khi kết thúc giải số điểm trận của cả 3 đội là đôi một khác nhau

Bạn hãy viết chương trình nhập vào tỉ số của các trận đấu thực hiện tính điểm của các đội và xếp thứ hạng các đội theo tổng số điểm giảm dần

Dữ liệu:

 • Dòng đầu tiên chứ số nguyên x (1<=x<=10)
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên y (1<=y<=10)
 • Dòng thứ ba chứa số nguyên r (1<=r<=10)
 • Dòng thứ tư chứa số nguyên s(1<=s<=10)
 • Dòng thứ năm chứa số nguyên u (1<=u<=10)
 • Dòng thứ sáu chứa số nguyên v(1<=v<=10)

Kết quả:

In ra danh sách các đội theo thứ hạng từ cao xuống thấp

Ví dụ:

Bàn phímKết quả
2
3
1
2
1
0
B
C
A

Giải thích:

Trong trận đầu tiên đội A đấu với đội B có tỉ số 2 : 3 vì vậy đội B được 3 điểm

Trong trận đấu thứ hai đội A đấu với đội C có tỉ số 1 : 2, vì vậy đội C được 3 điểm

Trong trận đấu thứ 3 đội B đấu với đội C có tỉ số 1 : 0, vì vậy đội B được 3 điểm

Như vậy tổng điểm của 3 đội A, B, C lần lượt là 0,6,3

Câu 3: Tổng các chữ số

Cho một số tự nhiên x gồm các số tự nhiên liên tiếp nhau từ 1 đến n được viết liền nhau theo thứ tự sau: 123456789101112131415…

hãy tính tổng tất cả các chữ số của số đó.

Ví dụ: Khi n=13 thì đưa ra kết quả là 55 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+0+1+1+1+2+1+3=55)

Yêu cầu: cho số tự nhiên n. Hãy tính tổng tất cả các chữ số của số tự nhiên x đó.

Dữ liệu:

Một dòng duy nhất chứa một số tự nhiên n (1<=n<109 )

Kết quả:

In ra một số nguyên duy nhất là tổng tất cả các chữ số của số tự nhiên x

Giới hạn:

 • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp n<=105 , thí sinh sẽ được 60 điểm
 • Nếu chương trình chạy đúng toàn bộ các trường hợp n<=10 9 , thí sinh được 100 điểm

Ví dụ:

Bàn phímMàn hình
1355

Câu 4: Quy luật dãy số

Cho dãy số có quy luật sau: 3,4,6,7,9,10,12,13,….Cho hai số A và B (A<=B), hãy tính tổng các phần tử của dãy số mà lớn hơn A và nhỏ hơn B

Ví dụ: Khi A=2 và B=8 có 4 số thỏa mãn là [3,4,6,7], ta đưa ra kết quả tổng là 20

Yêu cầu: Cho hai số A, B. Hãy tính tổng theo yêu cầu

Dữ liệu:

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên A(1<=A<=2×108 )
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên B(1<=B<=2×108 )

Kết quả: In ra một số nguyên duy nhất là tổng theo yêu cầu

Giới hạn:

 • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp 1<=A<=B<=105 , thí sinh được 40 điểm
 • Nếu chương trình chạy đúng những trường hợp 1<=A<=B<=5×106 , thí sinh được 80 điểm
 • Nếu chương trình chạy đúng toàn bộ các trường hợp 1<=A<=B<=2×108 , thí dinh được 100 điểm

Ví dụ:

Bàn phímKết quả
2
8
20