Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hìnhBai1.sb320
 2Dãy sốBai2.sb320
 3Giải toánBai3.sb330
4Trò chơi đường lên đỉnh nuiBai4.sb330

Câu 1: Vẽ hình

Một chong chóng có 8 cánh ( hình vẽ) em hãy viết thử tục để vẽ hình chong chóng. Biết độ dài cạnh của tam giác được nhập từ bàn phím

Chương trình được lưu thành tệp Bai1.* với phần mở rộng mặc định và sao chéo các lẹnh vào tệp văn bản có tên Bai1.doc

Câu 2: Dãy số

Cho dãy số 3,5,8,11,15,19,24,29,…

  • Em hãy viết thủ tục tìm giá trị của số đứng vị trí n của dãy số và n được nhập từ bàn phím
  • Gọi thủ tục trên là tìm gia strij số đứng vị trí 2024 của dãy và tính tổng các số của dãy số đó

Chương trình được lưu thành tệp Bai2.* với phần mở rộng mặc định và sao chéo các lẹnh vào tệp văn bản có tên Bai2.doc

Câu 3: Giải toán

Bác Nam có các bao gạo loại 5kg và 8kg. Bác Nam lấy ra 108 kg gạo từ các bao nguyên. Em hãy lập trình thử tục in ra các phương án mà bác Nam có thẻ lựa chọn

Chương trình được lưu thành tệp Bai3.* với phần mở rộng mặc định và sao chéo các lẹnh vào tệp văn bản có tên Bai3.doc

  • Các dòng thể hiện các phương án mà bác Nam có thể chọn, mỗi dòng in 2 thông tin, thông tin đầu là số bao gạo loại 8 kg, thông tin sau là số bao gạo loại 5kg
  • Các câu lệnh để giải bài toán trên ( có thể chèn ảnh chụp thủ tục trên)

Câu 4: Trò chơi: Đường lên đỉnh núi

Trong trò chơi này, Gấu trắng muốn chinh phục đỉnh núi nhưng bị Sư tử cản đường. Muốn lên được đỉnh núi, Gấu trắng sẽ phải trả lời các câu hỏi toán học do Sử tử đưa ra. Với mỗi câu trả lời đúng, Gấu trắng sẽ được tiên lên một bước và được công 10 điểm. Trả lời sai trừ 5 điểm và thực hiện phép tính khác. Để chinh phục được đỉnh núi, ấu trăng phải trả lời đúng 8 câu hỏi do Sử tử đưa ra.

Yêu cầu của bài:

  • Sử dụng công cụ chữ viết ( dùng 2 chữ U) đề tạo đường leo núi
  • Nhân vật Sư tử và Gấu trắng được chèn từ trong thư viện
  • Tạo 8 chấm tròn tương ứng với vị trí xuất phát và mỗi bước di chuyển của Gấu trắng. Tạo đỉnh núi tương ứng với vị trí đích ( khi Gấu trắng hoàn thành tất cả câu hỏi)

Chương trình được lưu thành tệp Bai4.* với phần mở rộng mặc định và sao chéo các lệnh vào tệp văn bản có tên Bai4.doc