Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Ho-thi-tin-hoc-tre-toan-quoc-1-3-2-1.jpg

Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 100 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hìnhHinhve.sb325
 2Dãy số 2Ndayso.sb325
 3Quả CamQuacam.sb325
4Hái hoahaihoa.sb325