Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Chia quàChiaqua.sb32.0
 2Tổng 3KTong3K.sb32.5
 3Màu chữMauchu.sb32.5
4Môi trườngMoitruong.sb33.0