Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hìnhbai1.sb36
 2Dãy sốbai2.sb34
 3Nhập dãy sốbai3.sb34
4Bánh quybai4.sb33
5Số tự nhiênbai5.sb33

Câu 1: Vẽ hình

Quan sát hình vẽ, sử dụng lệnh trong chương trình phần mềm scratch để vẽ hình dưới đây. Lưu bài làm với tên hoặc bai1.sb3 vào thư mục đã tạo

Hình 1Hình 2
  • Nhấn phím 1 để vẽ hình 1: Hình 1 được tạo bởi đường tròn có bán kính 50 đơn vị , có màu đỏ.
  • Nhấn phím 2 để vẽ hình 2: Hình 2 được tạo bởi các cũng tròn có bán kính 50 đơn vị, đường thẳng dài 70 đơn vị, thay đổi màu tùy ý cho hình

Câu 2: Dãy số

Cho dãy số 2,5,10,17,26,…

a, Tìm số hạng ở vị trí thứ n( n nhập từ bàn phím)

b, Tính tổng các số hạng chia hết cho 2 và 5

Sử dụng lệnh trong chương trình của phần mềm Scratch để giải bài toán trên. Lưu bài làm với tên hoặc bai2.sb3 vào thư mục đã chọn

ví dụ:

Nhập vàoIn ra
10Số hạng thứ n là 101, tổng các số chia hết cho 2 và 5 là 60

Câu 3: Nhập dãy số

Nhập n số tự nhiên từ bàn phím(n>0)

a, Cho biết dãy số có bao nhiêu số chẵn

b, Tính tổng các số lẻ trong dãy

Sử dụng lệnh trong chương trình của phần mềm Scratch để giải bài toán trên. Lưu bài làm với tên hoặc bai3.sb3 vào thư mục đã chọn

ví dụ:

Nhập vàoIn ra
5

Câu 4: Bánh quy

Một cửa hàng có 48 gói bánh gồm ba loại: bánh gạo, bánh xốp bà bánh quy. Gói bánh gạo nặng 5g, gói bánh xốp nặng 2g, gói bánh quy nặng 1g. Tìm số gói bánh mỗi loại. Biết số gói bánh quy gấp 3 lần số gói bánh xôp, Tổng cả bai bánh nặng 90g

Sử dụng lệnh trong chương trình của phần mềm Scratch để giải bài toán trên. Lưu bài làm với tên hoặc bai4.sb3 vào thư mục đã chọn

Câu 5: Số tự nhiên

Cho 3 số tự nhiên a,b,c (a,b,c nhập từ bàn phím ; a,b,c>0)

a, Tìm số tự nhiên d với d là tích của ba số a,b,c

a, Tính tổng các chứ số của d

Sử dụng lệnh trong chương trình của phần mềm Scratch để giải bài toán trên. Lưu bài làm với tên hoặc bai5.sb3 vào thư mục đã chọn

Ví dụ:

Nhập vàoIn raGiải thích
3
5
8
120
3
3x5x8= 120
1+2+0= 3
12
120
32
46080
18
12x120x32= 46080
4+6+0+8+0=18