Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Tổng dãy số lẻDSLE.sb35
 2Đổi thời gianTHOIGIAN.sb35
 3Tam giác sốTGS.sb35
4Giúp bạn qua sôngQUASONG.sb35

Câu 1. Tổng dãy số lẻ  

Viết chương trình cho nhân vật mèo hỏi người chơi một số tự nhiên N. Sau khi người chơi  nhập vào, mèo sẽ nói ra tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến N.  

Ví dụ 1: Nhập N = 5. Mèo trả lời “Tổng là 9” (vì 1 + 3 + 5 = 9)  

Ví dụ 2: Nhập N = 9. Mèo trả lời “Tổng là 25” (vì 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25)  

Câu 2. Đổi thời gian  

Viết chương trình nhân vật mèo sẽ hỏi người chơi số giây. Sau khi người chơi nhập vào, mèo  sẽ nói ra thời gian đã được quy đổi theo giờ phút giây.  

Ví dụ 1: nhập số giây là 4000. Mèo sẽ nói “1 giờ 6 phút 40 giây”  

Ví dụ 2: nhập số giây là 7500. Mèo sẽ nói “2 giờ 5 phút 0 giây”

Câu 3. Tam giác số.  

Cho tam giác số như sau:  

1  

2 3  

4 5 6  

7 8 9 10  

….  

Viết chương trình cho nhân vật mèo hỏi người chơi số tự nhiên N. Sau khi người chơi  nhập số N, nhân vật mèo sẽ trả lời số đầu tiên ở hàng thứ N của tam giác số trên là bao nhiêu? 

Ví dụ 1: nhập số N = 4, mèo sẽ trả lời “Số cần tìm là 7”  

Ví dụ 2: nhập số N = 6, mèo sẽ trả lời “Số cần tìm là 16”  

Câu 4. Giúp bạn qua sông  

Viết chương trình có 2 nhân vật. Bạn gái Abby và cua  

  •  Khi nhấn nút cờ xanh, Abby xuất hiện trái màn hình, cua đứng ở giữa. Phông nền sân  khấu chọn kiểu City With Water2.  
  •  Cua sẽ hỏi một phép cộng 2 số ngẫu nhiên.  
  •  Người chơi sẽ nhập câu trả lời giúp cho Abby. Abby sẽ nói ra số người chơi vừa nhập.  
  • Nếu trả lời đúng, cua sẽ nói “Đúng rồi, bạn có thể qua sông”. Cua ẩn đi. Abby đi qua  bên phải màn hình và nói “Mình qua sông rồi. Cảm ơn bạn” và trò chơi kết thúc.  
  • Nếu trả lời sai, của sẽ nói “Sai rồi! Bạn làm câu khác nhé.”. Và tiếp tục hỏi một phép  cộng khác.
  •  Người chơi tiếp tục nhập câu trả lời, … Trò chơi sẽ kéo dài cho đến khi Abby qua được  sông.