Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hình Bai1.sb3300
 2Chia vởBai2.sb3200
 3Khủng long TREXBai3.sb3500