Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Game showGame.pptx30
 2Dãy sốdayso.sb335
 3Cờ gánhCoganh.sb335

PHẦN 1: TIN HỌC ỨNG DỤNG : SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH POWERPOINT

Câu 1: Game show

Em được liên đội trưởng ABC mời đưa ra ý tưởng và thiết kế một Game show với yêu cầu sau:

  • Slide 1: Giới thiệu chủ đề game
  • Slide 2: Hướng dẫn chơi game
  • Slide 3:… Các câu hỏi và đáp án game ( Khoảng 5 câu hỏi)
  • Slide cuối: Kết thúc game.

Dự liệu vào:

  • Khai thác các đối tượng có sẵn (hình vẽ, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, bảng, nút lệnh…) trong thư viện office

Kết quả ra:

  • Sản phẩm Game show theo chủ đề tự chọn

PHẦN 2: LẬP TRÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SCRATCH GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN SAU:

Câu 2: Dãy số

Cho dãy số 0,5,10,15,20,… Cho người dùng nhập vào số phần tử muốn hiển thi của dãy. Sau đó thực hiện :

a. Hiển thị dãy số theo quy luật trên và gồm số phần tử như người dùng yêu cầu

b. Tính tổng của các số trong dãy số

Ví dụ:

Người dùng nhập vào là 3 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0,5,10 và tổng của chúng là 15.

Người dùng nhập vào là 10 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0,5,10,15,20,25,30,35,40,45 và tổng của chúng là 225

Câu 3: Cờ gánh

Cờ gánh là một loại trò chơi dân gian, bàn cờ là một lưới ô vuông gồm 16 ô vuông và 1 hình vuông có cạnh là 75 đơn vị, có 2 đường chéo và chúng được sắp xếp như hình bên dưới. Quân cờ gồm 20 nắp keng, với hai người chơi, mỗi người chơi 10 quận cơ, người này để úp nắp keng thì người kia để ngửa nắp keng.

Yêu cầu:

Em hãy vẽ hình bàn cơ như hình H1 và sau đó hãy sắp xếp các quân cờ lên bàn cờ như hình H2( ta xem nắp keng úp là hình tròn màu đen, nắp keng ngửa là hình tròn viền đen phía trong tô màu sáng và chúng là bản sao của các nhân vật)