Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hìnhbaithi01.sb320
 2Tìm số thứ N của dãy sốbaithi02.sb320
 3Hình chữ nhật với chu vi Pbaithi03.sb330
4Bảo vệ thành phốbaithi04.sb330

Câu 1: Vẽ hình

Hình vẽ hoàn chỉnh được tạo bới từ 5 hình vẽ thành phần mỗi hình thành phần bao gồm 3 hình tròn nhỏ với bán kính R lần lượt là 50,75,100

 • Thực hiện vẽ hình thành phần (15 điểm)
 • Thực hiện vẽ hình hoàn chỉnh ( 5 điểm)

Câu 2: Tìm số thứ N của dãy số

 • Cho phép nhập vào 2 số : Số thứ nhất – Số thứ hai và số thứ N cần tìm (5 điểm)
 • Thực hiện tính số thứ N và hiển thị câu trả lời (15 điểm)

Biết dãy số được tạo bởi quy luật: số thứ N bằng tổng hai số liền trước N

Ví dụ:

 • Nười dùng nhập vào số thứ nhất = 1, số thứ hai= 1; N=7: ta có dãy số :1,1,2,3,5,8,13 (kết quả N=13)
 • Người dùng nhập vào số thứ nhất là 2; số thứ hai =3; N=4: ta có dãy số : 2,3,5,8( kết quả N=8)

Lưu ý: Thí sinh chỉ cần hiển thị kết quả N, không cần hiển thị dãy số tạo thành

Câu 3: Hình chữ nhật với chu vi P

Cho phép nhập vào giá trị P( số tự nhiên) là chu vi cua rhinhf chữ nhật sau đó thực hiện:

 • Tìm tất cả các kích thước chiều dài, chiều rộng có thể tạo thành hình chữ nhật với chu vi là P sau đó tính diện tích của mỗi kích thước và đưa vào danh sách (10 điểm)
 • Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn thứ 2 trong danh sách và nói trong 3 giây(10 điểm)
 • Tìm hình vuông nếu có trong danh sách và nói trong 3 giây, nếu không có hình vuông thi nói không có hình vuông nào với chu vi P(10 điểm)

Ví dụ:

 • Nhập vào gá trị chu vi P=12: danh sách 3×3=9; 4×2=8; 5×1=5 : nói trong 3 giây ” diện tích hình chữ nhật lớn thứ hai là 8″; nói trong 3 giây:” có hình vuông với chu vi P: 3×3″
 • Nhập vào giá trị chu vi P=14: danh sách: 4×3=12; 5×2=10; 4×3-12; nói trong 3 giây:” diện tích hình chữ nhật thứ hai là :10″; nói trong 3 giây:” danh sách không có hình vuông vào với chu vi P”

Câu 4: Bảo vệ thành phố

Trò chơi gồm:

 • 3 phông nền: Start (chứa nút Start); InGame( Đang chơi); Gameover( chứa nút Chơi lại)
 • 3 nhân vật: Phù thủy,Đạn sao,Quái vật

Mô tả trò chơi:

trò chơi được bắt đầu(phông nền Start) khi người chơi điền tên và nhấn nút bắt đầu, tính điểm Score=0 ( di chuyển sang phông nền Ingame)

 • Nhân vật phù thủy có hướng xoay theo vị trí của trỏ chuột trên màn hình
 • nhân vật đạn sao khi click chuột các đạn sao được sinh ra từ vị trí phù thủy di chuyển hướng theo con trỏ chuột. Khi đạn sao chạm vào quái vật hoặc chạm cạnh thì biến mất
 • Nhân vật quái vật sinh ra ngãu nhiên tại điểm x=240, y ngẫu nhiên từ -180 đến 180, và di chuyển về phía phù thủy với tốc đọ (5+score/10 – người chơi đạt càng nhiều điểm quái vật di chuyển càng nhanh) nếu quái vật va chạm đạn sao hoặc phù thủy sẽ biến mất

Cớ mỗi lần đạn sao trung quái vật người chơi được tăng lên 1 điểm, trò chơi kết thức khi quái vật chạm vào phù thủy. ( hiển thị phông nền Gameover kèm thông tin người chơi và điểm đạt được trong 5 giấy) người chơi có thể chọn nút Chơi lại để bắt đầu lại.

Hình 1:
Hình 2
Hình 3