Yêu cầu chung:

ĐỀ THI KHỎI TIỂU HỌC Phần thi thực hành ứng dụng Thời gian làm bài 90 phút Ngày thi: 06/3/2019

Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D:\THT2019-SBD

(SBD là số báo danh). Ví dụ: Em có số báo danh là 001 thì tạo thư mục: THT2019-001

Câu 1: (20 điểm)

Năm 2018 và đầu năm 2019 là năm đại thành công của Bóng đá Việt Nam, cũng là năm mà ngành thể thao Việt Nam thành công nhất trên đấu trường quốc tế. Thành công của Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Bóng đá đã góp phần xây dựng lên tình đoàn kết dân tộc, xây dựng một đất nước ngày một phát triển và quảng bá hình ảnh của đất nước chúng ta đến với bạn bè thế giới. Em hãy xây dựng một bài trình chiếu gồm 5 Slide với chủ “Bóng đá Việt Nam” ghi lại những cảm nhận của em về thành công của Bóng đá Việt Nam, trong bài trình chiếu có chèn hình ảnh mà em tự vẽ (Có thể dùng phẫn mềm Paint để vẽ). Lưu bài trình chiếu với tên là Caul vào thư mục đã tạo.

Câu 2: (10 điểm)

Em hãy dùng lệnh trong MSWLogo hoặc kéo thả các lệnh trong Scratch để tính tổng dãy số sau: 1+2+3+ … …+ 2019. Lưu lại với tên Cau2.Igo hoặc Cau2.sb2 vào thư mục đã tạo.

Câu 3: (20 điểm)

Cho hình bên tạo bởi 8 hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong chương trình Scratch) để vẽ và tô màu cho hình (chọn màu tô ngẫu nhiên và màu của bút vẽ trùng với màu của hình).

Lưu bài làm với tên Cau3.lgo hoặc Cau3.sb2 vào thư mục đã tạo.

Câu 4: (20 điểm)

Sử dụng các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong chương trình Scratch) để vẽ hình bên và tính diện tích của hình bôi đen. Biết cạnh hình vuông lớn là 200cm, các đỉnh của hình vuông nhỏ là điểm chính giữa các cạnh hình vuông lớn. Lưu bài làm với tên Cau4.Igo hoặc Cau4.sh2 vào thư mục đã tạo.

— HẾT —

(Thi sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Tải đề chính thức tại đây