ĐỀ THI THỰC HÀNH KHỎI TIỂU HỌC KHÓA NGÀY 15/03/2022

Thời gian : 100 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm 1 trang)

Bài 1: (10 điểm)

Học kì vừa qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên học sinh không được đến trường học trực tiếp, phải học trực tuyến tại nhà. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả giáo viên và các em học sinh đều nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch.

Yêu cầu 1: Em hãy sử dụng chương trình Microsoft Paint để mô tả chi tiết lại quá trình học trực tuyến đúng theo hướng dẫn của em trong học kì vừa qua. Hình vẽ có kích thước 960 x 720 pixel. Lưu kết quả vào các tệp có tên là hinhnen1.jpg, hinhnen2.jpg.

Yêu cầu 2: Em hãy sử dụng các hình vừa vẽ làm hình nền, kết hợp với thư viện hình nền, nhân vật của Ngôn ngữ lập trình Scratch để mô phỏng đầy đủ quá trình học trực tuyến tại nhà của em. Lưu kết quả vào tệp có tên là bai01.sb2/sb3.

Bài 2: (10 điểm)

Tìm số tự nhiên N để biểu thức: A = 10000 – 2022 : (2023 – N) có giá trị nhỏ nhất.

Em hãy sử dụng thư viện hình nền, nhân vật của Ngôn ngữ lập trình Scratch mô phỏng bài toán nêu trên qua những lời hội thoại giữa các nhân vật. Lưu kết quả vào tệp có tên là bai02.sb2/sb3.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đề chính thức hội thi Tin học trẻ huyện An Phú – An Giang 2022