Tổng quan bài thi.

STTTÊN BÀITẬP TIN KẾT QUẢĐIỂM
1Hội thoạiHoithoai.sb2 hoặc hoithoai.sb34
2Vẽ hìnhVehinh.sb2 hoặc vehinh.sb33
3Tính toánTinhtoan.sb2 hoặc tinhtoan.sb33

Lưu ý: Tất cả các tập tin chép vào thư mục là số báo danh ở ổ đĩa D:\. (gồm các tập tin ) 

Bài 1: Hội thoại (4 điểm )

Em hãy sử dụng chương trình Scratch, sử dụng cách chèn hình nền (tùy ý) cho bài tập sau: Em hãy thiết lập hai nhân vật: Một là em và một người bạn đến địa phương du lịch rồi thực hiện thiết kế chương trình như sau:

– Em nói: “Chào bạn, Bạn đến từ đâu?” và thể hiện trên màn hình 3 giây.

– Người bạn du lịch nói: “Chào bạn, Mình đến từ Long Xuyên. Bạn giới thiệu điểm tham quan đẹp của địa phương” và thể hiện trên màn hình 5 giây.

– Em nói: “ Khu du lịch Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu,..” và thể hiện trên màn hình 5 giây.

– Người bạn du lịch nói: “Cảm ơn bạn, đã cho mình thông tin bổ ích” và thể hiện trên màn hình 4 giây.

Kết quả: lưu vào tập HOITHOAI.SB2 hoặc HOITHOI.SB3

Bài 2: Vẽ hình (3 điểm)

Sử dụng phần mềm Scratch để thực hiện các yêu cầu sau:

Yêu cầu:

– Tạo ra hình tam giác đều có cạnh là 100.

– Viết chương trình vẽ hình sau:

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên là VEHINH.SB2 hoặc VEHINH.SB3

Bài 3: Tính toán (3 điểm)

Cho tổng S= 1 +4+7+10 + 13 + 16 + …+ <n. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch viết chương trình tính tổng S với các yêu cầu sau:

  • Nhập n vào từ bàn phím (với n là số tự nhiên).
  • Tính tổng và hiển thị kết quả lên màn hình bằng lệnh thông báo. Ví dụ:

Nhập n=5 thì S= 1+4=5. Kết quả là 5.

Nhập n =6 thì S= 1+4=5. Kết quả là 5.

Nhập n =7 thì S= 1+4+7 = 12. Kết quả 12.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên là TINHTOAN.SB2 hoặc TINHTOAN.SB3

—-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.