Đề thi Thực hành Khối tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Thí sinh dự tạo một thư mục có tên là số báo danh của mình trong ổ đĩa D: và lưu bài làm của mình vào đó. Ví dụ D:\TH01

Thí sinh làm bài trên ngôn ngữ lập trình Scratch 2.0

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hình tam giácTamgiac.sb22
 2Hoa vănHoavan.sb22
 3Tính tổngTinhtong.sb23
 4Trò chơi đập bóngTrochoi.sb23

Bài 1. Về hình tam giác (2 điểm)

Viết chương trình về hình tam giác như hình bên. Biết độ dài cạnh của tam giác được nhập từ bàn phím. Bài làm được lưu lại với tên tamgiac.sb2

Bài 2. Hoa văn (2 điểm)

  • Hoa văn bên được tạo thành từ những hình ngôi sao mà xanh dương có nét vẽ là 2 và độ dài mỗi cạnh ngôi sao là 100 đơn vị
  • Em hãy viết chương trình để vẽ lại hoa văn bên và lưu bài với tên hoavan.sb2

Bài 3. Tính tổng (3 điểm)

Viết chương trình tính tổng dãy số sau: 1, 2, 3,…, 2019. Kết thúc chương trình mèo sẽ nói kết quả: “Tổng của dãy số là:…”.

– Lưu bài làm với tên tinhtong.sb2

Bài 4. Trò chơi đập bóng (3 điểm)

  • Trên sân khấu có 3 qua bóng bay với màu sắc khác nhau bay từ dưới lên, khi bay lên đến cạnh trên thì bóng sẽ biến mất và xuất hiện lại ở cạnh dưới rồi tiếp tục bay lên.
  • Khi người chơi nhấn chuột vào quả bóng sẽ nghe âm thanh “pop”, quả bóng biến mất và xuất hiện lại ở cạnh phía dưới bay lên, người chơi sẽ được cộng 1 điểm (khi bắt đầu trò chơi điểm bằng 0).
  • Trò chơi kết thúc sau 30 giây.

Hình ảnh minh hoa:

Em hãy viết chương trình mô tả trò chơi trên và lưu lại bài làm với tên trochoi.sb2