Tổng quan bài thi.

STTTÊN BÀITẬP TIN KẾT QUẢĐIỂM
1Bài 1Hoithoai.sb24
2Bài 2Tinhtoan.sb23
3Bài 3Vehoa.sb23

Lưu ý: Tất cả các tập tin chép vào thư mục là số báo danh ở ổ đĩa D:\.( gồm các tập: hoithoai.sb2, tinhtoan.sb2, vehoa.sb2)

Bài 1: Hội thoại

Em hãy sử dụng chương trình Scratch 2.0, sử dụng cách chèn ảnh làm hình nền (tùy ý) cho bài tập sau: Em hãy thiết lập hai nhân vật: một là nhân vật bạn của em và nhân vật là em rồi thực hiện thiết kế chương trình như sau:

– Bạn em nói “Chào bạn, Bạn tên gì?” và thể hiện lời chào trên màn hình.

– Sau 1 giây, em sẽ chào lại “Chào bạn, mình là Nhi” và hiện dòng chữ trên màn hình.

(lưu ý sử dụng âm thanh để thể hiện lời chào)

Hình minh họa

Bài 2: Tính toán

Cho dãy số 4, 8, 12, 16, …N. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch để tính tổng của 100 số hạng đầu tiên.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên tinhtoan.sb2

Bài 3: Vẽ hoa

Hình bên là một hoa lục giác được vẽ. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch để vẽ cánh hoa đó.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên Vehoa.sb2