Yêu cầu: tạo thư mục với tên theo quy định TH_SBD trong ổ đĩa D:\ (Trong đó SBD là số báo danh của thí sinh).

Các bài làm của thí sinh phải lưu trong thư mục này.

Bài 1:

Ngày 08/3 đang sắp đến gần, đây là một ngày rất đặc biệt và ý nghĩa đối với những người bà, người mẹ, người cô hay bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới. Em hãy sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint để tạo bài trình chiếu theo yêu cầu sau:
Bài thiết kế gồm 2 slide.

Slide 1: Thể hiện đoạn thơ

Đối với Mẹ, con mãi là nhỏ bé

Đối với con, Mẹ là cả đất trời

Hạnh phúc của con là được thấy Mẹ cười

Trong trái tim con, Mẹ là tất cả

(Hiệu ứng, kiểu chữ, màu chữ tùy chọn)

Slide 2: Chèn bức tranh em tự vẽ (sử dụng phần mềm đồ họa có sẵn trên máy) về mẹ của em hoặc người phụ nữ em yêu thương nhất. Lưu lại tệp tin bằng tên: PHUNU.ppt

Bài 2:

Chọn 1 trong 2 bài sau:

1. Em hãy sử dụng phần mềm MSWLogo để vẽ hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài với line 8, màu xanh da trời. Sau đó vẽ thêm những đoạn cắt để tạo thành 4 hình vuông với line 2. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu và diện tích của hình vuông vừa tạo được.

Lưu kết quả bằng tệp có tên: LOGO.doc

2. Em hãy sử dụng phần mềm SCRATCH để viết chương trình tính tổng n số hạng nhập vào bàn phím.

Lưu lại hình ảnh chương trình của em trong tệp văn bản TINHTONG.doc


——- HẾT——-
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Xem đề chính thức tại đây