Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

YÊU CẦU CHUNG:

  • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để làm bài
  • tạo thư mục với tên theo quy định TH_SBD trên Desktop (trong đó SBD là số báo danh của thí sinh). Các bài làm của thí sinh phải lưu trong thư mục này

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Dãy sốBai 1.*20
 2Chia sáchBai 2.*20
 3Sắp xếp mũBai 3.*20
 4Trò chơi Mèo đuổi ChuộtBai 4.*40

Bài 1.(20 điểm)

Cho 2 dãy số 2,5,10,17,26,….. và dãy số 0,3,8,15,24,…..Hãy tìm hai số hạng tương ứng của 2 dãy số mà tổng của chúng bằng 2048

Chương trình được lưu thành tệp Bai1.* với ohaanf mở rộng mặc định

Bài 2.(20 điểm)

Nam mua n cuốn sách và muốn chia đều cho m người bạn thân. Em hãy giúp Nam biết cần mua thêm ít nhất bao nhiêu cuốn sách nữa để có thể thực hiện được việc chia quà cho các bạn của mình đều nhau? (n và m là những giá trị bất kỳ lớn hơn 0)

Chương trình được lưu thành Bai2.* với phần mở rộng mặc định

Bài 3.(20 điểm)

Một cửa hàng có 5 chiếc mũ với 5 màu khác nhau. Mỗi lần trưng bày lên giá người đó trưng bày 3 chiếc mũ. Hỏi người bán có bao nhiêu cách trưng bày 3 chiếc mũ lên kệ?

Chương trình được lưu thành Bai3.* với phần mở rộng mặc định

Bài 4.(40 điểm)

Thiết kế trò chơi Mèo đuổi chuột với các yêu cầu sau:

  • Em dùng trỏ chuột để điều khiển Mèo di chuyển.
  • Chuột lần lượt xuất hiện tại vị trí ngấu nhiên với lướt tốc độ 0.3 giây
  • Nếu mỗi lần Mèo bắt được Chuột thì được công 5 điểm
  • Nếu mỗi lần Mèo chạm vào Chó săn trừ 2 điểm
  • Khi điểm lớn hơn 200 thì đưa ra thông báo YOU WIN ( tự thiết kế sân khấu có chữ YOU WIN) các nhân vật biến mất và trò chơi kết thúc

Lưu ý: có thể sử dụng nhân vật Mèo, Chuột, Chó trong thư viện nhân vật của Scratch

Chương trình được lưu thành tệp Bai4.* với phần mở rộng mặc định