Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Hình họa tiếtA1.sb2/sb340
 2Mèo chạm bóngA2.sb2/sb340
 3Bài toánA3.sb2/sb320

Bài 1.(40 điểm): Hình họa tiết

Em hãy dùng chương trình Scratch lập trình cho nhân vật tự động vẽ như hình 1:

Biết hình lục giác có cạnh 60 đơn vị màu xanh dương, hình tam giác có cạnh 50 đơn vị và tô màu đỏ, kích thức nét vẽ là 2 đơn vị ( màu của bút vẽ trùng với màu của hình

Chương trình được lưu thành A1.sb2/sb3

Bài 2.(40 điểm): Mèo chạm bóng

Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để thiết kế trò chơi như sau:

  • Tạo các nhân vật : Cat( con mèo) có kích thước 70 di chuyển từ tọa độ (-200,-150) đến (-200,150). Soccer Ball( Bóng) có kích thước 70, Rocks( tảng đá) có kích thước 50 có trong thư viện Scratch.
  • Quả bóng và tảng đá xuất hiện di chuyển từ phải qua trái nếu quả bóng chạm vào con Mèo hoặc cạnh bên trái thì sẽ biến mất và xuất hiện ngẫu nhiên ở phía bên phải và tiếp tục di chuyển qua trái. Quả bóng có tốc độ rơi chậm hơn tảng đá
  • Sử dụng mũi tên lên trên , xuống dưới để di chuyển con Mèo chạm vào quả bóng. Con Mèo chạm vào quả bóng được 1 điểm. Khi Rocks ( tảng đá) chạm vào con Mèo thì xuất hiện chữ ” GAME OVER” trò chơi kết thúc.Trong quá trình chơi màn hình có thông báo số điểm đạt được

Chương trình bắt đầu khi nháy chuột vào là cờ

Chương trình được lưu thành tệp A2.sb2/sb3

Bài 3.(20 điểm): Bài Toán

Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để viết chương trình tạo dãy số gồm tất cả các số tự nhiên lớn hơn 1 và bé hơn 100

Chương tình bắt đầu khi nháy chuột vào lá cờ

a. Hiển thị ra màn hình dãy số vừa tạo

b. Tính tổng các số chia hết cho 5

Chương tình được lưu thành tệp A3.sb2/sb3