ĐỀ THI PHẦN THỰC HÀNH BẢNG A – TIÊU HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thì 28/3/2018

Yêu cầu chung

Tạo thư mục với tên theo quy định TH SBD trong ô D:\ (trong đó SBD là số báo danh của thí sinh). Các bài làm của thí sinh phải lưu trong thư mục này.

Bài 1. (20 điểm)

Em hãy viết thu tục hinhse bằng MSWLogo dể về hình bên. Biết rằng mỗi bước đi của rùa là 100 đơn vị, các cạnh của hình có màu đỏ với line bằng 5, sau khi vẽ xong, rùa ẩn mình.

Lưu bài em làm được vào tập gồm hình em về được và thủ tục của hình đó với tên: hinhve.doc hoặc hinhve.docs.

Bài 2. (20 điểm)

Em hãy viết thủ tục tinh tổng của 100 số tự nhiên từ 1 đến 100 bằng MSWLogo hoặc Scratch. Lưu bài em làm được vào tệp gồm: hinh (câu trả lời và kết quả) và thủ tục của hình đó, với tên: tongdoc hoặc tong.docx.

Bài 3. (30 điểm)

Ở Việt Nam, bạo lực học đường đang trở thành mối lo của phụ huynh, ngành giáo dục và toàn xã hội. Nó không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn ở nông thôn, không chi có học sinh nam, mà cả học sinh nữ. Nó không những gây ra những tác động xấu đến mối quan hệ giữa trò với trò, thầy với trẻ mà còn gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, sự giảng dạy của thầy cô giáo và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

a) Em dùng phần mềm đồ họa Paint để vẽ tranh tuyên truyền chống bạo lực học đường.

b) Em hãy sử dụng phần mềm MS PowerPoint tạo bải thuyết trình tối thiểu 5 Slides nói về các biện pháp và hành động cụ thể để phòng chống bạo lực học đường, trong đó chèn bức tranh mà em đã vẽ ở phần a (trong bài thuyết trình em có thể dùng nhiều bức tranh do em tự vẽ) và sử dụng các hiệu ứng của PowerPoint cho bài thuyết trinh

Lưu file với tên: baoluchocduong-ppt hoặc baoluchocduong.pptx.