Thời gian làm bài 100 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỂ THỊ BẢNG A – TIÊU HỌC (Đề thi gồm 02 trang)

Tổng quan bài thi

Thí sinh lưu toàn bộ bài thi của mình vào một thư mục được đặt tên theo quy ước A SBD trong ổ đĩa D; trong đó A là ký hiệu bảng thi, SBD là số báo danh của thí sinh.

Lưu 03 bài làm của 3 câu hỏi hôn dưới với các tên lần lượt là tinhtong, baitoan, trochoi với phần mở rộng mặc định của ngôn ngữ lập trình.

Câu 1 (3 điểm): Tính tổng

Cho dãy số sau: 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 24, 28,….. Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để tính tổng 120 số hạng đầu tiên của dãy số trên và xuất kết quả ra màn hình.

Câu 2 (3 điểm): Bài toán

Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để giải bài toán sau và hiển thị kết quả ra màn hình:

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già?

Câu 3 (4 điểm): Trò chơi ngựa bắt bóng

Em hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch và thư viện có sẵn để lập trình trò chơi “Ngựa bắt bóng” như sau:

Trò chơi có 3 nhân vật: Abby, chú ngựa và quả bóng (Ball); 2 hình nền: Forest Blue Sky 2. Các nhân vật và hình nền được lấy từ thư viện của ngôn ngữ lập trình Scratch.

Khi nhấp vào lá cờ thì trò chơi bắt đầu với sân khấu là hình nền Forest:

  • Chú ngựa xuất hiện ở góc dưới bên trái sân khấu và sử dụng phím khoảng ách để điều khiển chú ngựa chạy liên tục theo hướng quả bóng, mỗi lần 10 bước, với tốc độ chạy là 1/30 giây; nếu chú ngựa chạm vào biên sân khấu thì bật lại và iếp tục chạy liên tục về phía quả bóng.
  • Quả bóng xuất hiện ở chính pha sân khấu và cứ sau 0,5 giây thì di chuyển đến vị trí ngẫu nhiên trong khoảng nửa sân khấu dưới theo chiều đứng ( )) Và Vận sân khấu theo chiều ngang (x). Mỗi lần chú ngựa chạm được vào quả bóng thì được 1 điểm và phát ra âm thanh nào đó,
  • Chú ngựa và quả bóng cứ di chuyển liên tục như thế và sau 1 phút thì dừng, chủ ngựa và quả bóng biến mất, người dẫn chương trình xuất hiện với sân khấu là hình nền Blue Sky 2 và thông báo số điểm mà bạn đạt được “Chúc mừng bạn được ….. điểm”.