Thời gian làm bài: 100 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 02 trang

Tổng quan đề thi

STTTÊN FILE KẾT QUẢĐIỂM
1Vehinh7
2Buomluon7
3Tongchuso6

Hướng dẫn làm bài: Tạo một thư mục có tên là số báo danh của em trên địa D (Ví dụ: thí sinh mang số báo danh A05 thì thư mục chứa bài thi là 405) và lưu tất cả các file kết quả vào thư mục này. Đặt tên file của từng bài đúng theo yêu cầu của đề bài. Thi sinh không được ghi tên, số báo danh hoặc bất kỳ ký hiệu nào khác liên quan đến thông tin cả nhân trong bài thi.

Bài 1: Vẽ hình

(Lưu tập tên vchinh trong thư mục số báo danh của em)

Sử dụng Ngôn ngữ lập trình Scratch để vẽ các hình sau:

Yêu cầu: Nhấn phím số 1 để vẽ hình 1. Nhấn phím số 2 để vẽ hình 2. Khi bắt đầu về hình trước đó mất đi và khi về xong chú mèo sẽ biến mất, chỉ còn trên sân khấu hình vừa vč.

Bài 2: Bướm lượn vườn hoa

(Lưu tập tên buomluon trong thư mục số báo danhcủa em).

Sử dụng ngôn ngữ Scratch viết chương trình thực hiện các công việc sau:

Yêu cầu: Một con bướm (nhân vật Butterflyl) bay lượn trong vườn hoa. Em hãy lập trình điều khiển bướm bay bắt đầu từ giữa sân khấu bằng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải. Khi nhấn phim thì bướm bay 10 bước và thay đổi hình dạng cho phù hợp. Lúc bướm bay đến đường biên sân khấu thì quay trở lại. Nếu bướm bay đụng con vẹt (nhân vật Parrot xuất hiện ngẫu nhiên trên sân khấu) thì dừng lại. (Hình nền sản khấu chọn cho phù hợp với tên của đề bài).

Bài 3: Tính tổng các số

Tính tổng các số từ 1 đến N (Lưu tiệp có tên là tongcacso trong thư mục số báo danh của em

Yêu cầu: Sử dụng Ngôn ngữ lập trình Scratch để thực hiện các công việc sau:

   – Nhân vật Abby thông báo ra màn hình: “Bạn hãy nhập vào số N”, Abby sẽ giúp bạn cộng tổng các số từ 1 đến N

   – Khi nhập xong N thì Abby thông báo ra màn hình: Tổng các số từ 1 đến N

   (Ví dụ: Nhập N=3 thì Abby thông báo ra màn hình: “Tổng các số từ 1 đến 3 là 6”)

Đề thi chính thức