ĐỀ THI THỰC HÀNH KHỎI TIỂU HỌC KHÓA NGÀY 26/3/2022

Thời gian: 100 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (10.0 điểm)

Học kì vừa qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên học sinh không được đến trường học trực tiếp, phải học trực tuyến tại nhà. Sau Tết Nguyên đán, khi dịch bệnh đã được kiểm soát học sinh các cấp lần lượt trở lại trường học trực tiếp với khuyến cáo thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngày tựu trường quá đặc biệt khi đã hơn nửa năm học qua rồi nay thầy cô và học trò mới được gặp nhau. Trong buổi đầu trở lại trường sau đợt nghỉ dài các bạn học sinh rất háo hức, phấn khởi khi gặp lại thầy cô và bạn bè.

Yêu cầu 1: Em hãy sử dụng chương trình Microsoft Paint để mô tả chi tiết lại niềm vui trong “Ngày tựu trường đặc biệt” nêu trên. Hình vẽ có kích thước 960 x 720 pixel. Lưu kết quả vào 02 tệp có tên là hinhnen1.jpg, hinhnen2.jpg.

Yêu cầu 2: Em hãy sử dụng 02 hình vừa vẽ làm hình nền, kết hợp với thư viện hình nền, nhân vật của Ngôn ngữ lập trình Scratch để mô phỏng không khí vui như ngày hội khi được đến trường sau nhiều ngày xa cách thầy cô, bạn bè. Lưu kết quả vào tệp có tên là bai01.sb2/sb3.

Bài 2: (10.0 điểm)

Có 3 loại que với số lượng và các độ dài như sau: 16 que có độ dài 1 cm; 20 que có độ dài 2 cm; 25 que có độ dài 3 cm. Hỏi có thể xếp tất cả các que đó thành một hình chữ nhật được không? Nếu xếp được hình chữ nhật, hãy tính diện tích hình chữ nhật tìm được.

Em hãy sử dụng thư viện hình nền, nhân vật của Ngôn ngữ lập trình Scratch mô phỏng bài toán nêu trên qua những lời hội thoại giữa các nhân vật (có vẽ hình để minh chứng). Lưu kết quả vào tệp có tên là bai02.sb2/sb3.

—— Hết ——-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.