Yêu cầu chung:

Phần thi thực hành ứng dụng Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 15/3/2018

Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D; THT2018-SBD (SBD). Là số báo danh), ví dục Em có số bảo chính là 001 thì tạo thư mục THT2018-001

Câu 1: (15 điểm)

Hãy dùng chương trình Paint để vẽ thiệp gửi ông (ba) của em theo chủ đề *Chúc mừng xuân Mậu Tuất 2018”.

Lan tập vào thư mục mà em đã tạo, với tên Caul.bmp

Câu 2: (15 điểm)

Em hãy dùng phần mềm Powerpoint tạo 3 slide với yêu cầu sau: – Slide I: Ghi tên chủ đề bức tranh và tên người soạn

• Slide 2: Chèn bức tranh mà con vừa về

– Slide 3: Viết ngắn gọn về cảnh sinh hoạt chuẩn bị đón tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 của gia đình em.

– Lưu tập vào thư mục mà em đã tạo, với tên Cau2.ppt (hoặc Cau2.pptx) Các slide phải được định dạng và tạo hiệu ứng cho các đối tượng.

Câu 3: (20 điểm)

Một chiếc khăn hình chữ nhật có chiều dài 400 đơn vị, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Ở giữa người ta trang trí một bông hoa tạo bởi những hình thoi có cạnh là 40 đơn vị. Em hãy viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo (hoặc trong chương trình SCRATCH) để vẽ một chiếc khăn.

Kết quả lưu lại vào thư mục mà con đã tạo với tên tập Khantheu.lgo (đối với Scratch thi lưu với tên là Khantheu.sb2) gồm:

  • Chiếc khăn em đã vẽ
  • Các câu lệnh của MSWLogo (SCRATCH) theo trình tự đã vẽ.

Câu 4: (20 điểm)

a. Cho dãy số sau: 4; 7; 10; 13: …..70

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong MSWLogo hoặc kéo thả các lệnh trong Scratch để tính số số hạng và tổng của dãy số đó. Lưu lại với tên tập là Dayso.go (đối với SCRATCH thì lưu với tên là Daysosb2)

b. Cho hình vuông ABCD có diện tích là 60cm và hình tròn tâm O bán kính R, trong đó hình tròn nằm trong hình vuông ABCD, tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông (như hình vẽ)

Em hãy sử dụng các câu lệnh trong MSWLogo hoặc kéo thả các lệnh trong SCRATCH để tỉnh ra diện tích của hình bôi đen. [ưa lại vào thư mục mà con đã tạo với tên tập Dientich.lgo (đối với Scratch thi hư với tên là Disntich.sb2)

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Tải đề chính thức tại đây