Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Hình họa tiếtBai1.sb330
 2Hình họa tiếtBai2.sb330
 3Thiết kế trò chơiBai3.sb340

Bài 1.(30 điểm): Hình họa tiết

Em hãy dùng chương trình Scratch lập trình cho nhân vật tự động vẽ hình:

Biết rằng hình được tạo thành bởi 15 hình vuông có chiều dài mỗi cạnh là 70 bước, kích thước bút vẽ là 2, vẽ hình màu đỏ

em lưu bài làm với tên Bai1.sb3

Bài 2.(30 điểm): Hình họa tiết

Em hãy dùng chương trình Scratch lập trình cho nhân vật tự động vẽ hình:

Biết rằng hình được tạo thành bởi các hình lục giác có chiều dài mỗi cạnh là 50 bước, kích thước bút vẽ là 2, nét bút màu xanh

em lưu bài làm với tên Bai2.sb3

Bài 3.(40 điểm): Thiết kế trò chơi

Em hãy sử dụng chương trình Scratch để thiết kế trò chơi “Ai giỏi toán nào?” như sau:

Cô giáo đưa ra một phép tính ngẫu nhiên cộng hoặc trù các số có hai chữ số. Yêu cầu học sinh nhập vào đáp án và hiển thi ra màn hình kết quả

  • Nếu trả lời đúng cô giáo sẽ nói:”Giỏi quá! Em trả lời đúng rồi”. Đồng thời biến điểm được cộng thêm 1, số câu trả lời đúng tăng thêm 1
  • Nếu câu trả lời sai cô giáo sẽ nói:” Sai rồi! cố gắng câu sau nhé”

Giao diện chương trình được thể hiện như sau

em lưu bài làm với tên Bai3.sb3