Đề thi Thực hành Bảng B- Khối Trung học sơ cở

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀIĐIỂM
 1Dãy cấp số nhân100
 2Bảng ký tự100