Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ bánh sinh nhậtBai1.sb3100
 2Phân số nhỏ nhấtBai2.sb3100
 3Tính tổng dãy sốBai3.sb3100
4Thay đổi chữ sốBai4.sb3100