Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ dấu hoa thịBai1.sb3100
 2Ăn kẹoBai2.sb3100
 3Dãy sốBai3.sb3100
4Kim tự thápBai4.sb3100