Dự án được xây dựng dựa trên ý tưởng môn học yêu thích của em là môn lịch sử, và trong 1 năm thì ngày quan trọng nhất về lịch sử 1000 năm văn hiến chính là ngày 10/3 âm lịch. nên em xây dựng dự án này mong muốn nhắc lại lịch sử hào hùng của ông cha ta thời dựng nước bằng ngôn ngữ Scratch với hình ảnh và âm thanh sinh động.