Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình trên thị trường nhưng đã số các bạn trẻ lựa chọn Scratch vì ngôn ngữ lập trình rất dễ hiểu. Cách thức triển khai đơn giản và hơn nữa, lập trình Scratch giúp trẻ tư duy tốt hơn, tập trung hơn. Trẻ em học lập trình, không chỉ giúp chúng phát triển tư duy lập trình máy tính. Mà còn giúp bé phát triển kỹ năng và hoàn toàn có thể học tốt các môn học khác. Sản phẩm dưới đây là một ví dụ về việc học toán thông qua lập trình của học sinh