Hướng dẫn: Em hãy tạo thư mục trong ổ đĩa D, với tên thư mục là tên em và SBD; Ví dụ: lan05 để lưu các bài làm của em thực hiện vào thư mục này. Câu 1 lưu với tên là cau1, câu 2 lưu với tên là cau2, câu 3 lưu với tên là cau3, câu 4 lưu với tên là cau4.

  • Thời gian làm bài: 100 phút
  • Thang điểm: 10 điểm

ĐỀ THI KHỐI TIỂU HỌC

(Lập trình bằng phần mềm Seratch)

Câu 1. Di chuyển (3 điểm)

Viết chương trình gồm 2 đối tượng mèo và dơi

  • Chú mèo có kích thước lớn hơn dơi, di chuyển chậm hơn dơi, di chuyển phía dưới (có chuyển động của chân)
  • Chú dơi di chuyển phía trên bầu trời (có chuyển động của cánh)

Đầu tiên, chú mèo kêu 3 tiếng meo meo meo, sau đó cả hai đối tượng di chuyển, khi di chuyển chạm biên thì quay lại (quay trái/phải), cứ lặp đi lặp lại. Em tự chọn nền sao cho phù hợp.

Câu 2. Vẽ hình (3 điểm):

Viết chương trình, điểm vẽ bắt đầu có toạ độ x=0 và y=0.

  • Khi nhấn phím số 4 thì vẽ hình vuông, khi nhấn phím số 6 thì vẽ hình lục giác đều (cạnh 50 bước), nhấn phím t thì vẽ hình tròn.
  • Nhấn phim 1, vẽ hình 1; nhấn phím 2 thì vẽ hình 2; nhấn phím 3 thì vẽ hình 3.
  • Khi nhấn lá cờ thì hiện ra ô hãy nhập số cạnh, khi nhập số cạnh thì chương trình sẽ vẽ đa giác có số cạnh vừa nhập.

Câu 3. (3 điểm)

Viết chương tính diện tích hình chữ nhật, với kích thước chiều dài và chiều rộng được chương trình lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Chương trình hiện lên dòng chữ “Diện tích hình chữ nhật là…”, người dùng nhập kết quả tính diện tích; nếu đúng thì hiện dòng chữ “đúng rồi, chúc mừng”, nếu sai thì hiện dòng chữ “sai rồi, làm lại nhé”.

Câu 4. (1 điểm)

Viết chương trình, đánh lên đoạn nhạc sau, với âm sắc nhạc cụ là Piano; nhịp độ 60 nhịp/phút:

Đề thi chính thức: