Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Hình vuônghinhvuong.sb320
 2Đếm sốDemso.sb320
 3Que diêmQuediem.sb325
4Trò chơiTrochoi.sb335

Câu 1: Hình vuông(20 điểm)

Câu 2: Đếm số (20 điểm)

Câu 3: Que diêm(25 điểm)

Câu 4: Trò chơi(35 điểm)

Toàn bộ lệnh của câu này Giáo viên và học sinh quan tâm hãy liên hệ qua fanpage của chúng tôi: https://www.facebook.com/hourofcode.vn để được giải đáp!!!