Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ bánh sinh nhậtBai1.sb3100
 2Phân số nhỏ nhấtBai2.sb3100
 3Tính tổng dãy sốBai3.sb3100
4Thay đổi chữ sốBai4.sb3100

Câu 1: Vẽ bánh sinh nhật

Câu 2: Phân số nhỏ nhất

Câu 3: Tính tổng dãy số

Câu 4: Thay đổi chữ số