Video hướng dẫn giải bài toán trong đề thi Tin học trẻ bảng A của huyện Tân Yên, Bắc Giang năm 2023. Video này sẽ tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để giải i toán, đồng thời cung cấp những gợi ý và chiến lược ôn luyện hiệu quả.