Câu 1: Vẽ hình

Câu 2: Dãy số

Câu 3: Tính chiều dài và chiều rộng, diện tích hình chữ nhật

Câu 4: Trò chơi ” Vượt chướng ngại vật

Lập trình cho chú gà con
lập trình quả bóng rổ