Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hình vuôngBai1.sb3100
 2Chia bánhBai2.sb3100
 3Xếp hàngBai3.sb3100
4Số đẹpBai4.sb3100

Câu 1: Vẽ hình vuông

Câu 2: Chia bánh

Câu 3: Xếp hàng

Câu 4: Số đẹp