Đề thi tin học trẻ Bảng A Tiểu học – Vòng Chung Kết – năm 2021

Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. XẾP HÌNH VUÔNG (200 điểm) Cho một khung hình chữ nhật kích thước A × B, em được phép chọn K là số nguyên bất  kì từ 10 đến 20 và tiến hành xếp các mảnh hình vuông có...